Odpovědi

1. České koruny jsou

 • plně kryté zlatem
 • částečné kryté zlatem
 • nekryté ničím

2. Americké dolary jsou

 • plně kryté zlatem
 • částečné kryté zlatem
 • nekryté ničím

3. České koruny (ve formě bankovek a mincí)

 • může tisknout a razit Česká národní banka
 • může tisknout a razit Ministerstvo financí
 • můžou tisknout a razit komerční banky
 • nikdo nemůže tisknout a razit

4. Inflace pro vás znamená

 • růst cen
 • růst množství peněz
 • podvodný růst množství peněz (např. padělání)

5. Množství peněz v ekonomice by mělo

 • růst
 • být stabilní a předvídatelné
 • klesat

6. Množství peněz ve formě bankovek a mincí, a peněz na běžných účtech v bankách v letech 1993 – 2020:

 • zůstalo stejné
 • zvýšilo se dvojnásobně
 • zvýšilo se šestinásobně
 • zvýšilo se dvanáctinásobně

7. Státní centrální plánování peněz v čele s centrální bankou

 • je nezbytné pro fungování moderní ekonomiky
 • může způsobovat hospodářské krize
 • je prostředkem pro obohacení jedné skupiny v ekonomice (státu a na něj napojené skupiny) na úkor ostatních

8. Co se děje s vašimi penězi, když si je uložíte do banky na běžný účet

 • leží v bankovním trezoru v celé hodnotě
 • banky je půjčují ve formě úvěrů

9. Komerční banky

 • musí držet 100% běžných vkladů svých klientů ve svých trezorech
 • mohou držet jen část v rezervách (50%) a zbytek půjčují ve formě úvěrů
 • mohou držet jen část v rezervách (2%) a zbytek půjčují ve formě úvěrů

10. Pokud banka vezme vaše peníze, které máte na běžném účtu, a půjčí je někomu

 • je to podvod
 • je to v pořádku, nemám s tím problém
 • je to legální forma podnikání bank

11. Pokud se množství peněz v ekonomice ze dne na den zdvojnásobí:

 • budeme všichni dvakrát bohatší
 • ceny se postupně cca dvakrát zvýší
 • ani jedno

12. Zvyšování množství peněz v ekonomice

 • může vést k růstu cen
 • je prospěšné pro celou ekonomiku
 • přerozděluje bohatství od jedné skupiny ke druhé (většinou od chudších k bohatším)