Svobodná
volba peněz

hodnota státních měn neustále klesá

Je to přirozený jev v ekonomice, jak tvrdí ekonomové z centrálních bank, nebo se jedná o znehodnocování peněz a může tím také docházet k obohacování jednotlivců a skupin na úkor ostatních?

 

Proč by měla existovat svobodná volba peněz?

Proč by měly být peníze "zdravé"?

2.3.2022 – Poznámka autora: Na Ukrajině právě probíhá válečný konflikt. Další z celé řady ničivých válek 20. a 21. století. Co umožňuje tyto destruktivní války? Po studiu historie, ekonomie, politologie, psychologie jsem došel k závěru, že jednou z hlavních příčin je systém státních peněz, které mohou centrální banky téměř neomezeně vytvářet z ničeho, čímž mimo jiné umožňují financování válečných konfliktů. Následující text je základem pro větší pochopení současného světa:

Kdo ovládá peníze, ovládá svět. Moc kontrolovat peníze, vytvářet je z ničeho, je obrovská. Peníze jsou mízou komplexní ekonomiky, jsou polovinou každé peněžní transakce, proto je zásadní, aby byly „zdravé“, kvalitní, funkční. Lidé by měli mít možnost svobodně rozhodovat, jaké peníze budou používat. Jen tak může fungovat konkurence mezi jednotlivými měnami a touha po ovlivňování peněz tím může být udržena na uzdě. Pokud by někdo začal znehodnocovat jedny peníze, lidé by jednoduše začali používat jiné. To by omezovalo možnosti znehodnocování, nejrůznějších podvodů a podobně. Nikdo by neměl mít moc monopolně ze zákona vnucovat používání svých peněz, tak jako to v současnosti dělají státy s jejich centrálními bankami. Taková moc je příliš velká.

Vlastnosti zdravých peněz

Svobodní lidé by si spontánně postupem času vybrali takové peníze, které by se na trhu ukázaly jako nejlepší. Jaké by měly vlastnosti?

 • měly by být vzácné – množství peněz by mělo být relativně stabilní, aby si zachovávaly svou hodnotu
 • nemělo by být jednoduché je vytvářet z ničeho, čímž by se znehodnocovaly existující jednotky peněz
 • měly by být jednoduše dělitelné, aby se mohly používat při různě velkých transakcích
 • měly by být trvanlivé, aby mohly uchovávat hodnotu dlouhodobě
 • měly by být zaměnitelné, aby mohlo být jejich používání co nejjednodušší

Peněžní systém se „zdravými“ penězi je nezbytný pro efektivní fungování moderní komplexní společnosti. Jakékoliv zásahy do oblasti peněz tuto jejich důležitou funkci narušují.

Co způsobují nezdravé peníze?

Pokud jsou peníze „nemocné“ (pokud nemají výše zmíněné vlastnosti) a je navíc zákonem dané, že se musí používat (to je nezbytná podmínka dlouhodobého udržení nemocných peněz), vede to k mnoha skrytým problémům v celé společnosti, k mnoha symptomům, jejichž příčina často není zřejmá. Jako když má člověk otrávenou krev, v těle se začnou objevovat nejrůznější problémy, protože krev je stěžejní pro fungování všech systémů lidského těla. Jaké to jsou problémy v případě peněz?

Nemocné peníze se nejčastěji projevují tak, že ten, kdo je ovládá, zvyšuje jejich množství, čímž se obohacuje na úkor ostatních držitelů oněch peněz. Pokud se tak děje, může to mít vážné důsledky:

 • dochází k přesunu bohatství k těm, k nimž se nově vytvořené peníze dostanou nejdříve, od všech ostatních
 • může docházet k nepřirozenému zvyšování rozdílů mezi bohatými a chudými
 • může docházet k růstu cen, což znehodnocuje peníze těm, ke kterým se nové peníze ještě nedostaly
 • hodnota úspor lidí klesá
 • v důsledku misalokace zdrojů a investic v celé ekonomice to může vést k hospodářskému cyklu – umělý růst následovaný krizí
 • může to vést k celkové nejistotě ohledně držení peněz
 • může to vést k většímu utrácení, k většímu zadlužování
 • může to vést a v historii mnohokrát vedlo k možnosti financování válek
 • můžou se tím udržovat neefektivní firmy, které jsou napojené na stát
 • ekonomika jako celek není tak bohatá, jako by byla se zdravými penězi, někdy velmi výrazně (silná spekulace z mé strany – ale pokud by celý svět měl ve 20. a 21. století zdravé peníze, tak bychom teď v roce 2023 byli mnohem dále, pravděpodobně by nevznikly světové války, světový obchod by vzkvétal, bohatství by rapidně rostlo a nyní bychom měli tak pokročilé technologie, že nějaké ty klimatické změny by byly dávno vyřešeny, stejně tak virová i jiná onemocnění, čistá energie z jaderné fúze, létali bychom do vesmíru, možná bychom žili na vesmírných stanicích nebo dokonce kolonizovali jiné planety, svět bez chudoby, bez hladu, možná i bez umírání, a mnoho dalších věcí, které si neumíme představit – zdraví peněz je naprosto zásadní, až takový by to mohl být rozdíl)
 • a mnoho dalšího

Vlastnosti státních měn, včetně české koruny

Jsou současné státní peníze, české koruny „zdravé“ nebo „nemocné“? (státní měny po celém světě fungují na stejných principech)

Toto jsou jejich vlastnosti:

 • peníze jsou určeny ze zákona, jsou to papírové bankovky a kovové mince
 • lidé musejí přijímat české koruny, musejí jimi platit zaměstnance, musejí jimi platit daně
 • centrální banka může téměř neomezeně tisknout nové papírové peníze a razit mince (čehož hojně využívá, peněžní zásoba se od roku 1993 do 2020 zvýšila dvanáctinásobně, viz oficiální statistiky ČNB)
 • bankovní systém prostřednictví bankovnictví částečných rezerv vytváří peníze prostřednictvím úvěrů
 • velká většina lidí neví, jak funguje současný měnový systém, protože se to mimo jiné ve státních školách neučí

Svobodná volba zdravých peněz

Peníze jsou na jednu stranu nejdůležitější věcí, která umožnila fungování komplexní lidské civilizace, na druhou stranu jsou nejmocnějším nástrojem těch, kteří je dokáží ovládat. Historie je prošpikována různě úspěšnými pokusy o ovládnutí tvorby peněz ze strany států. Současný systém nekrytých státních peněz s nuceným oběhem je jen jedním z těchto pokusů. Je jen otázka času, kdy se zhroutí tak, jako všechny pokusy před ním. Jen opravdu svobodné peníze s výše zmíněnými vlastnostmi v prostředí svobodné konkurence dokáží tento cyklus zastavit. Vraťme peníze do rukou lidí. Ať si vyberou ty nejlepší a ať jsou obezřetní, pokud by s nimi chtěl někdo manipulovat. Co by si lidé vybrali, pokud by měli možnost? Papírky, které může centrální banka neomezeně tisknout nebo peníze, které se jen tak z ničeho vytvořit nedají, jako jsou drahé kovy (zlato, stříbro, paladium,…) nebo digitální kryptoměny (Bitcoin, Chia, …)? Nebo úplně něco jiného, co si dnes neumíme představit? To už je na každém z nás, jestli si necháme znehodnocovat peníze ze strany státu nebo budeme požadovat svobodné, zdravé peníze a jejich svobodnou volbu!

Knihy:

PENÍZE V RUKOU STÁTU -

Murray N. Rothbard​

„V ekonomii existuje jen málo věcí, okolo nichž by panovalo tolik zmatků a omylů, jako jsou peníze. Vedou se spory o to, má-li být prováděna přísná či uvolněná měnová politika, ekonomové se přou o úlohách centrální banky a ministerstva financí, o různých podobách zlatého standardu atd. Měla by vláda do ekonomiky pumpovat peníze, nebo je z ekonomiky naopak stahovat? Která část vlády by to měla dělat? Měl by stát podporovat poskytování nový ch úvěrů, nebo se jejich vzniku naopak snažit zamezit? Mělo by se uvažovat o návratu ke zlatému standardu? Jestli ano, tak jakým způsobem? Tyto a spoustu dalších podobných otázek bychom si mohli klást do nekonečna.“

EKONOMIE V JEDNÉ LEKCI -

Henry Hazlitt

Úspěšná kniha pro každého, kdo chce pochopit základní principy fungování ekonomiky. Zajímavě vysvětluje podstatu hospodářských činností, ekonomických jevů a procesů jako součásti obecnějších společenských problémů. Srozumitelně, logicky a přesvědčivě a při tom bez použití jediné rovnice autor vysvětluje a na konkrétních případech ilustruje základní ekonomické činnosti a vyvrací nejčastější omyly a mýty.

Množství oběživa (hodnota bankovek a mincí) v České republice se od roku 1993 zvýšilo 23násobně. Z 28 miliard na současných 645. Kam se ty peníze poděly?

Centrální banky i komerční banky po celém světě „tisknou“ stále více peněz. Neaznamená to jen reálný tisk bankovek a ražbu mincí, který provádějí centrální banky, ale i vytváření peněz na účtech bank prostřednictvím bankovnictví částečných rezerv, které umožňuje úvěrovou expanzi.

Víte jak fungují peníze
a bankovnictví?

Co jsou peníze? Jak fungují? Jak vznikají? K čemu jsou centrální banky? Co je to bankovnictví částečných rezerv? Kolik se tiskne peněz a proč? Proč stát ovládá a reguluje oblast peněz? Ve státních školách se na tyto otázky pravděpodobně odpověď nedozvíte. V médiích vystupují ekonomové z centrálních bank. Mnoho ekonomů, kteří se zabývají měnovou politikou pracuje pro stát. Jsou objektivní?

Citáty | Zajímavosti

Množství oběživa (hodnota bankovek a mincí) v České republice se od roku 1993 zvýšilo 23násobně. Z 28 miliard na současných 645. Kam se ty peníze poděly?
 
Na začátku roku 2020 bylo v ČR 600 miliard bankovek a mincí a 3600 miliard na běžných účtech v bankách. Co by se stalo, kdyby si chtěli lidé vybrat hotovost z bank?
 
V roce 1913 byla vytvořena americká centrální banka FED. Od té doby ztratil dolar cca 97% své hodnoty.
 
Ve 20. století došlo k více než 50 hyperinflacím státních měn. Nejhorší byla v Maďarsku v letech 1945 – 1946, kdy růst cen dosahoval až 207% za den,  4.19 x 1016% za měsíc.
 
Nejhorší hyperinflace v současné době probíhá ve Venezuele. Bolívar rapidně klesá na hodnotě. V roce 2019 dosáhl růst cen až 344 509%.
 
V současnosti existuje 180 státních měn, které mohou centrální banky neomezeně tisknout. Za dob zlatého standardu existovaly jedny peníze – zlato (používalo se i stříbro v menší míře). Dolar nebo frank byli jen označení konkrétní hmotnosti zlata.
 
15. srpna 1971 byla přetržena poslední vazba dolaru na zlato. Do té doby mohly ostatní státy vyměnit dolary za zlato. Od té doby jsou dolar a všechny ostatní státní měny nekryté papírové peníze, které mohou centrální banky neomezeně tisknout.
 
1. května 1933 bylo exekutivním příkazem v USA zakázáno držení zlatých mincí, zlatých slitků a zlatých certifikátů. Občané je museli pod pohrůžkou vysokých trestů odevzdat státu.
 

V antickém Římě probíhalo velké znehodnocování mincí ze strany státu. Stříbrný denárius ke konci prvního století obsahoval 95% stříbra. Postupem času byl tak znehodnocen, že v polovině třetího století obsahoval jen 0,5% stříbra.

Proč svobodné peníze?

Proč potřebujeme zdravé peníze, co to znamená, co způsobuje centrální emise, řízení a nucený oběh peněz a proč by měla existovat svobodná volba peněz.

Peníze jsou mízou komplexní ekonomiky. Jsou polovinou každé peněžní transakce. Proto je zásadní, aby byly “zdravé”. Lidé by měli mít možnost svobodně rozhodovat, jaké peníze budou používat. Jen tak může fungovat konkurence mezi jednotlivými penězi a touha po ovlivňování peněz tím může být udržena na uzdě.