Proč by měla existovat svobodná volba peněz?

Kdo ovládá peníze, ovládá svět. Moc kontrolovat peníze, vytvářet je z ničeho, je obrovská. Peníze jsou mízou komplexní ekonomiky, jsou polovinou každé peněžní transakce, proto je zásadní, aby byly „zdravé“, kvalitní, funkční. Lidé by měli mít možnost svobodně rozhodovat, jaké peníze budou používat. Jen tak může fungovat konkurence mezi jednotlivými měnami a touha po ovlivňování peněz tím může být udržena na uzdě. Pokud by někdo začal znehodnocovat jedny peníze, lidé by jednoduše začali používat jiné. To by omezovalo možnosti znehodnocování, nejrůznějších podvodů a podobně. Nikdo by neměl mít moc monopolně ze zákona vnucovat používání svých peněz, tak jako to v současnosti dělají státy s jejich centrálními bankami. Taková moc je příliš velká.

Vlastnosti zdravých peněz

Svobodní lidé by si spontánně postupem času vybrali takové peníze, které by se na trhu ukázaly jako nejlepší. Jaké by měly vlastnosti?

 • měly by být vzácné – množství peněz by mělo být relativně stabilní, aby si zachovávaly svou hodnotu
 • nemělo by být jednoduché je vytvářet z ničeho, čímž by se znehodnocovaly existující jednotky peněz
 • měly by být jednoduše dělitelné, aby se mohly používat při různě velkých transakcích
 • měly by být trvanlivé, aby mohly uchovávat hodnotu dlouhodobě
 • měly by být zaměnitelné, aby mohlo být jejich používání co nejjednodušší

Peněžní systém se „zdravými“ penězi je nezbytný pro efektivní fungování moderní komplexní společnosti. Jakékoliv zásahy do oblasti peněz tuto jejich důležitou funkci narušují.

Co způsobují nezdravé peníze?

Pokud jsou peníze „nemocné“ (pokud nemají výše zmíněné vlastnosti) a je navíc zákonem dané, že se musí používat (to je nezbytná podmínka dlouhodobého udržení nemocných peněz), vede to k mnoha skrytým problémům v celé společnosti, k mnoha symptomům, jejichž příčina často není zřejmá. Jako když má člověk otrávenou krev, v těle se začnou objevovat nejrůznější problémy, protože krev je stěžejní pro fungování všech systémů lidského těla. Jaké to jsou problémy v případě peněz?

Nemocné peníze se nejčastěji projevují tak, že ten, kdo je ovládá, zvyšuje jejich množství, čímž se obohacuje na úkor ostatních držitelů oněch peněz. Pokud se tak děje, může to mít vážné důsledky:

 • dochází k přesunu bohatství k těm, k nimž se nově vytvořené peníze dostanou nejdříve, od všech ostatních
 • může docházet k nepřirozenému zvyšování rozdílů mezi bohatými a chudými
 • může docházet k růstu cen, což znehodnocuje peníze těm, ke kterým se nové peníze ještě nedostaly
 • hodnota úspor lidí klesá
 • v důsledku misalokace zdrojů a investic v celé ekonomice to může vést k hospodářskému cyklu – umělý růst následovaný krizí
 • může to vést k celkové nejistotě ohledně držení peněz
 • může to vést k většímu utrácení, k většímu zadlužování
 • může to vést a v historii mnohokrát vedlo k možnosti financování válek
 • můžou se tím udržovat neefektivní firmy, které jsou napojené na stát
 • ekonomika jako celek není tak bohatá, jako by byla se zdravými penězi, někdy velmi výrazně (silná spekulace z mé strany – ale pokud by celý svět měl ve 20. a 21. století zdravé peníze, tak bychom teď v roce 2023 byli mnohem dále, pravděpodobně by nevznikly světové války, světový obchod by vzkvétal, bohatství by rapidně rostlo a nyní bychom měli tak pokročilé technologie, že nějaké ty klimatické změny by byly dávno vyřešeny, stejně tak virová i jiná onemocnění, čistá energie z jaderné fúze, létali bychom do vesmíru, možná bychom žili na vesmírných stanicích nebo dokonce kolonizovali jiné planety, svět bez chudoby, bez hladu, možná i bez umírání, a mnoho dalších věcí, které si neumíme představit – zdraví peněz je naprosto zásadní, až takový by to mohl být rozdíl)
 • a mnoho dalšího

Vlastnosti státních měn, včetně české koruny

Jsou současné státní peníze, české koruny „zdravé“ nebo „nemocné“? (státní měny po celém světě fungují na stejných principech)

Toto jsou jejich vlastnosti:

 • peníze jsou určeny ze zákona, jsou to papírové bankovky a kovové mince
 • lidé musejí přijímat české koruny, musejí jimi platit zaměstnance, musejí jimi platit daně
 • centrální banka může téměř neomezeně tisknout nové papírové peníze a razit mince (čehož hojně využívá, peněžní zásoba se od roku 1993 do 2020 zvýšila dvanáctinásobně, viz oficiální statistiky ČNB)
 • bankovní systém prostřednictví bankovnictví částečných rezerv vytváří peníze prostřednictvím úvěrů
 • velká většina lidí neví, jak funguje současný měnový systém, protože se to mimo jiné ve státních školách neučí

Svobodná volba zdravých peněz

Peníze jsou na jednu stranu nejdůležitější věcí, která umožnila fungování komplexní lidské civilizace, na druhou stranu jsou nejmocnějším nástrojem těch, kteří je dokáží ovládat. Historie je prošpikována různě úspěšnými pokusy o ovládnutí tvorby peněz ze strany států. Současný systém nekrytých státních peněz s nuceným oběhem je jen jedním z těchto pokusů. Je jen otázka času, kdy se zhroutí tak, jako všechny pokusy před ním. Jen opravdu svobodné peníze s výše zmíněnými vlastnostmi v prostředí svobodné konkurence dokáží tento cyklus zastavit. Vraťme peníze do rukou lidí. Ať si vyberou ty nejlepší a ať jsou obezřetní, pokud by s nimi chtěl někdo manipulovat. Co by si lidé vybrali, pokud by měli možnost? Papírky, které může centrální banka neomezeně tisknout nebo peníze, které se jen tak z ničeho vytvořit nedají, jako jsou drahé kovy (zlato, stříbro, paladium,…) nebo digitální kryptoměny (Bitcoin, Chia, …)? Nebo úplně něco jiného, co si dnes neumíme představit? To už je na každém z nás, jestli si necháme znehodnocovat peníze ze strany státu nebo budeme požadovat svobodné, zdravé peníze a jejich svobodnou volbu!

Jak se nadobro zbavit pylové alergie

Pylová alergie – trápení, které každoročně postihuje stále více lidí. Neustálé kýchání, vodnatá rýma, slzení, svědění očí, kůže i sliznic,