Blog

Vodovody a kanalizace na svobodném trhu

Od počátku lidské civilizace byly vodovody a kanalizace klíčovými prvky, které umožňovaly vývoj a růst velkých urbanizovaných společností. Představte si Řím bez jeho akvaduktů nebo starověký Harappa bez jeho dobře navržených

Kdo by stavěl silnice a dálnice bez státu?

Když se díváme na rozsáhlou síť silnic a dálnic, které procházejí našimi městy a krajinou, často si klademe otázku: „Kdo by tohle všechno postavil, kdyby nebyl stát?“ Tato otázka je klíčová,

Proč by měla existovat svobodná volba peněz?

Kdo ovládá peníze, ovládá svět. Moc kontrolovat peníze, vytvářet je z ničeho, je obrovská. Peníze jsou mízou komplexní ekonomiky, jsou polovinou každé peněžní transakce, proto je zásadní, aby byly „zdravé“, kvalitní,